Löpande redovisning

Löpande redovisning

Vi tar hand om bolagets löpande bokföring. Sammanställning av material och registrering av verifikationer, underlag för rapportering till Skatteverket.

Momsredovisning

Momsredovisning

Månadsvis eller var 3:e månad det är upp till dig hur du vill att vi ska göra detta.

Löneadministration

Löneadministration

Lönekörningar månadsvis. Vi kan ta hand om hela löneadministrationen. Löneberäkning, rapportering till Fora, SCB m.fl., utskick av lönebesked och kontrolluppgifter.

Övrig administration

Övrig administration

Leverantörsbetalningar, utbetalning av löner, inbetalning av skatter till Skatteverket.

Bokslut och årsredovisning

Bokslut och årsredovisning

Bokslutstransaktioner samt upprättande av årsredovisning med tillhörande noter.

Fakturering

Fakturering

Fakturering i SEK och utländska valutor,kravhantering med påminnelser och i förekommande fall inkasso.

Inkomstdeklarationer

Inkomstdeklarationer

Aktiebolag, handelsbolag, enskild firma, stiftelser och föreningar, privatpersoner med tillhörande bilagor. Görs i samband med att årsbokslutet blir färdigställt. Vi samarbetar med en skattekonsult som har 30 års skatteerfarenhet.

Bolagsärenden

Bolagsärenden

Nybildningar, ombildningar, lagerbolag, ändringar till Bolagsverket. Genom ett nära samarbete med revisionsbyrå, kan vi även erbjuda våra kunder auktoriserade revisorer. Detta underlättar kommunikationen mellan dig som kund och redovisningsbyrån samt de auktoriserade revisorerna.

Offert/kostnadsuppskattning lämnas på varje uppdrag