SRF

Täckeråker Invest har som redovisningsbyrå funnits sedan 1994 och har fortfarande ett flertal klienter kvar från denna tid. Vår målsättning är och har varit att ge personlig och god rådgivning. Vi har idag 4 anställda. Våra konsulter är medlemmar i SRF.

Vi arbetar med små och medelstora företag, både aktiebolag och handelsbolag samt enskilda firmor och privatpersoner. Vi samarbetar med olika revisorer, advokater, försäkringsmäklare och banker som kommer kunden till godo.

Fullservicebyrå

Täckeråker Invest AB är en redovisnings- och lönebyrå med inriktning på fullservice och skräddarsydda lösningar inom, redovisning, löner, deklaration, beskattning och bokslut för mindre och medelstora företag. Våra kunder jobbar inom en mängd olika branscher och är utspridda i hela landet.